Jaarstukken 2020

Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Ook in een tijd waarin de coronamaatregelen grote invloed hebben op inwoners en ondernemers. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. We willen dat er genoeg mogelijkheden zijn om te recreëren en te sporten. We investeren in de faciliteiten die hiervoor nodig zijn. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nog meer evenementen in Nissewaard, voor jong en oud.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

11.713

11.778

10.630

1.148

Baten

-2.843

-2.349

-2.183

-166

Saldo

8.870

9.429

8.447

982

Mutaties reserves

0

-529

-208

-320

Totaal programma

8.870

8.901

8.239

662

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.630

3,3 %

Baten

2.183

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54