Jaarstukken 2020

Financiën

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 131.483,65

€ 101.822,05

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.693,16

€ 17.993.40

Subtotaal

€ 152.176,81

€ 119.815,45

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 152.176,81

€ 119.815,45

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Omvang dienstverband

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 123.540,96

€ 93.515,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.854,00

€ 15.745,08

Subtotaal

€ 143.394,96

€ 109.260,08

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

Totale bezoldiging 2020

€ 143.394,96

€ 109.260,08

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54