Jaarstukken 2020

Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Een plek waar je je prettig voelt en waar het opgeruimd is. Het gemeentebestuur zet zich hiervoor dan ook in. Een goed onderhouden openbare ruimte en een no-nonsense houding ten aanzien van veiligheid heeft dan ook prioriteit.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

68.549

75.700

68.988

6.712

Baten

-29.446

-29.686

-29.474

-211

Saldo

39.103

46.014

39.514

6.501

Mutaties reserves

1.259

-3.978

2.054

-6.032

Totaal programma

40.362

42.036

41.568

469

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

68.988

21,6 %

Baten

29.474

7,3 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54