Jaarstukken 2020

Paragrafen

Corona

Inleiding

Dat de wereld in 2020 met de coronacrisis zo snel en ingrijpend zou veranderen, hadden we tijdens het vaststellen van de begroting 2020 niet kunnen voorzien. Het coronavirus dat in 2020 zijn intrede deed, heeft een enorme impact op onze samenleving, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de economie, op eigenlijk alles wat ons bezighoudt. De effecten van deze wereldwijde coronacrisis zijn momenteel nog niet te overzien. Naast het grote persoonlijke en zakelijke leed dat corona veroorzaakt, zien we ook de enorme veerkracht van onze lokale samenleving: onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen, inwoners en de gemeente die samen met én voor elkaar de schouders eronder zetten. Dat is heel mooi om te zien!

Binnen onze mogelijkheden hebben we onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners ondersteund in deze moeilijke periode. Dat hebben we financieel gedaan, maar ook via andere wegen. Dat zullen we ook in 2021 blijven doen.  We hebben geprobeerd om onze ambities voor 2020 zo veel als mogelijk te realiseren. Waar dat door de coronacrisis niet mogelijk was hebben we veel dingen op een alternatieve wijze proberen te doen.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54