Jaarstukken 2020

Algemeen

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De jaarrekening 2020 van de gemeente Nissewaard sluit met een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 5,9 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 1,4 miljoen.

De vermogenspositie wordt vervolgens gecompleteerd met de ontwikkeling van de financiële positie. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beschikbare weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit, het verloop van de Algemene reserve, het verloop van bezittingen (activa) en schulden (passiva) en de belangrijkste financiële ratio's.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54