Jaarstukken 2020

Financiën

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

31-12-2020

31-12-2019

Het restant van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal*:

119.553.697

108.551.117

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54