Jaarstukken 2020

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Realisatie 2020

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

1.014

890

1.033

143

V

2 Schoon Heel & Veilig

29.377

29.686

29.523

-162

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

16.594

27.255

22.522

-4.734

N

4 Ondernemen & Ontspannen

2.843

2.349

2.183

-166

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

41.887

56.041

58.639

2.598

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

16.120

16.131

16.200

69

V

Algemene uitkering

164.365

175.216

175.283

67

V

Overige belastingen

5.079

5.018

5.039

21

V

Treasury

1.083

87.906

87.783

-123

N

Dividend

2.800

3.220

3.263

43

V

Overhead

828

1.290

2.639

1.349

V

VPB

Overige baten

841

841

957

116

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

191.116

289.623

291.164

1.541

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

282.831

405.843

405.063

-780

N

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Realisatie 2020

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

5.172

5.253

5.357

-103

N

2 Schoon Heel & Veilig

68.538

75.700

69.037

6.663

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

20.616

35.001

25.914

9.087

V

4 Ondernemen & Ontspannen

11.680

11.778

10.630

1.148

V

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

148.094

169.927

165.318

4.610

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

835

731

688

42

V

Algemene uitkering

V

Overige belastingen

172

165

136

28

V

Treasury

-494

7.914

8.153

-239

N

Dividend

Overhead

32.961

35.521

35.500

21

V

VPB

Overige lasten

-1.501

-20

-1.348

1.328

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

31.973

44.311

43.130

1.181

V

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

286.074

341.971

319.385

22.586

V

X € 1.000

Reserves

Begroting

Bgr na wijziging

Realisatie

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

286.074

282.831

341.971

405.843

319.385

405.063

21.806

V

1 Bestuur & Dienstverlening

22

32

181

71

119

-102

N

2 Schoon Heel & Veilig

1.855

596

8.096

12.075

9.797

7.742

-6.032

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1

15

3.396

6.181

3.396

2.809

-3.372

N

4 Ondernemen & Ontspannen

529

208

-320

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

3.731

9.264

16.793

15.171

16.670

-6.030

N

6. Algemene dekkingsmiddelen

20

798

95.733

16.890

95.346

15.027

-1.476

N

Totaal mutaties in reserves

1.897

5.140

116.521

52.649

123.781

42.577

-17.332

N

Gerealiseerd resultaat

287.971

287.971

458.492

458.492

443.166

447.640

4.474

V

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54