Jaarstukken 2020

Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar. En goed onderwijs geeft jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

148.094

169.927

165.318

4.610

Baten

-41.887

-56.041

-58.639

2.598

Saldo

106.207

113.887

106.679

7.208

Mutaties reserves

-3.731

-7.529

-1.499

-6.030

Totaal programma

102.476

106.358

105.180

1.178

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

165.318

51,8 %

Baten

58.639

14,5 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54