Jaarstukken 2020

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert!

Per 1 juli 2020 heeft de organisatie een nieuwe structuur.  Het inrichtingsplan ‘Verbinding maakt Nissewaard Mooier’ bouwt hiermee voort op het organisatieplan ‘Nissewaard leert door!’ Ook houdt het plan rekening met trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen.
Kenmerken van de organisatie per 1 juli 2020 zijn: integrale sturing (dus minder verkokering) en een andere manier van leiding geven én leiding ontvangen (minder hiërarchie en meer ruimte voor de medewerkers.  De managers zijn, samen met directie en programmamanagers, verantwoordelijk voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Het centrale thema van de nieuwe organisatie is verbinding.

Het organisatieplan Nissewaard leert door, het Inrichtingsplan en de strategische doelen geven de richting aan. De concretisering van de organisatieontwikkeling verloopt via een ontwikkelspoor waarin we gezamenlijk ontdekken en bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Voor dit ontwikkelspoor hanteren we een logisch fundament waar vanuit we gezamenlijk verder werken: ‘Bouwstenen Organisatieontwikkeling’.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54