Jaarstukken 2020

Financiën

Overige gegevens

Overige gegevens

Bij de resultaatbestemming 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 4,2 miljoen te storten in de algemene reserve en € 260.000 in de reserve flankerend beleid. Bij de stand op 1 januari 2020 van € 74,58 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de overheveling 2020->2021 (advies) waarin wordt voorgesteld aan de raad om € 4,2 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt  de stand per 1 januari 2020 € 70,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54