Jaarstukken 2020

Programma's

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

De gemeente Nissewaard wil dat de inwoners zich thuis voelen in deze gemeente. Dat het een plek is waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en waar het schoon, heel en veilig is.

Onze inwoners staan centraal. We luisteren naar hen en vragen hen mee te denken. We staan open voor initiatieven en maken deze mogelijk. Door gebiedsgericht te werken willen we aansluiten bij wensen en behoeften van inwoners. Dienstverlening hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn bereikbaar en vragen handelen we vriendelijk, snel en correct af. Digitalisering is daarbij een grote hulp, maar persoonlijk contact blijft mogelijk. De digitale privacy blijft bij ons gewaarborgd.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

5.172

5.253

5.357

-103

Baten

-1.014

-890

-1.033

143

Saldo

4.158

4.364

4.324

39

Mutaties reserves

22

-150

-48

-102

Totaal programma

4.179

4.214

4.276

-63

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.357

1,7 %

Baten

1.033

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54